Prijavite se | Postanite član

Kvalitet proizvoda

Vizija kvaliteta

Obavještavanje i informisanje putem SMS poruka; u komuniciranju između klijenata, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, kao i u interakciji sa institucijama i organizacijama ovaj metod postaje od vitalnog značaja.

Međutim, kod SMS obavještavanja postoje neki elementi koje institucije i organizacije treba da imaju u vidu. Obavještavanje putem SMS-a će za institucije i organizacije postati preferirani metod, te je veoma bitno obratiti pažnju na kvalitet usluga koje su u ponudi.

Bulk SMS i mobilni marketing, svojim pouzdanim i detaljnim izvještavanjem će napraviti značajne razlike u poslovanju.